Tilbage
Nyt rostadion

- til dansk rosport og til alle omkring Bagsværd Sø

AART Architects har sammen med Elkiær + Ebbesskov Arkitekter, LIW Planning og Viggo Madsen Rådgivende Ingeniører, tegnet Danmarks nye rostadion ved Bagsværd Sø.

Projektet omfatter en opgradering af hele rostadion: Opførelse af et helt nyt rocenter på Skovallén 40, som indeholder en ny bådhal, omklædning, træning og klublokaler. Herudover skabes et nyt landskab i målområdet ved Bøndernes Hegn, hvor der også bliver plads til en moderniseret tribune og et nyt dommertårn. 

Du kan læse mere om projektet, arkitektkonkurrencen, samarbejdet med Gladsaxe Kommune om udvikling af rekreative muligheder for offentligheden i området, bidragyderne som står bag projektets finansiering og meget andet på vores hjemmeside. Hvis du savner informationer på hjemmesiden, må du meget gerne kontakte os på: web@danmarksrostadion.dk

 

Tegninger fra vinderprojektet

Visualiseringer fra vinderprojektet visende det nye Danmarks Rostadion ved Bagsværd Sø. Tegningerne viser det nye rocenter, eksempler på opholdsarealer, bl.a. Søbænken ved Nybro samt et helt nyt Trailcenter, som skal erstatte den nuværende toiletbygning ved Krathuset.

Det er Fonden Danmarks Rostadion, som står for det nye rocenter, den nye robane og den nye tribune med nyt dommertårn samt det naturligt udseende startområde i Nybro.

Gladsaxe Kommune tilfører trailcenter, offentlig adgang i den nederste etage i dommertårnet, rutjsebane og anden leg og bevægelse på tribunen. En ny bådfartsbro ved trailcentret samt Søbænken i Nybro.

Rocentret- inde

Trapperum

Multirum og opholdsrumTrapperum mod træning og administration

 

Nybro

Trailcenter

Trailcenter  overdækning

Tribunen

Ny tribune med nyt dommertårn og rekreativt landskab

Dommertårnet på tribunen

Dommertårn - uden omgivelserDommertårn - uden omgivelser 2

Rocenter ude

1. sal fra tagterrasseAnkomst - uden omgivelserBådhal set fra søen - uden omgivelser