Tilbage
Om Danmarks Rostadion

Danmarks Rostadion er Danmarks travleste rostadion, som afvikler ca. 8 regattaer om året og samtidig er det rostadion, hvor Team Danmarks træning af de allerstørste talenter inden for både og kano- og kajak bliver gennemført til hverdag.

Danmarks Rostadion består af en markeret robane som er 2.102 m lang og 87,5 m bred. Robanen er sædvanligvis markeret som 6 baner, samt en ”tilbageroningsbane”.  Banen er markeret med bøjer det meste af året (fra marts-november). Før startlinjen er banen 22 m lang og efter mållinjen er banen 80 m lang.

Danmarks Rostadion består også af en tribune og et dommertårn, som er placeret på en græsklædt bakke ved målområdet. Målområdet er beliggende helt op til den sydlige del af Hareskoven.

Når roerne skal klæde om, spise, hvile eller styrketræne sker det i Rocenteret på Skovallén 40. Det er også her roerne gør deres både klar og bærer dem ud til Bagsværd Sø. Den offentlige sti omkring Bagsværd Sø bringer forbipasserende helt tæt på roerne og deres klargøringsområde foran bådhallerne.

Danmarks Rostadion på Bagsværd er ejet af Fonden Danmarks Rostadion.

Vision

Visionen er at udvikle Danmarks Rostadion ved Bagsværd Sø til glæde og gavn for idrætten og for områdets mange brugere.

Formålet er at opgradere, renovere og herefter fastholde faciliteterne på Bagsværd Rostadion i international standard for derved at højne det sportslige niveau inden for roning og kano- og kajak for såvel eliteidrætsudøvere som motionister, herunder både børn og voksne.

Modernisering og udvikling af Danmarks Rostadion skal åbne op for fleksibel udnyttelse af faciliteterne, og det er ønsket at området skal understøtte at forskellige aktiviteter og initiativer kan spille sammen på nye måder. Kort sagt skal Bagsværd Sø og området omkring søen være et levende bevis på, hvordan man tilgodeser den professionelle idræt og breddeidrætten og samtidig skaber en rigdom af rekreative muligheder for en lang række øvrige brugere. Alt sammen i skånsom og respektfuld balance med naturen.

Danmarks Rostadion - Fremtiden tegnes nu ...

Organisation

Danmarks Rostadion på Bagsværd Sø ejes af Fonden Danmarks Rostadion. 

Fondens bestyrelse udgør fondens øverste myndighed, og træffer alle overordnede beslutninger vedrørende rostadions fremtidige drift og udvikling - herunder af bygninger og anlæg på og ved Skovallén 40, Bagsværd.

Bestyrelsens arbejde understøttes af fondens forretningsfører.

Bestyrelsen er forud for sine beslutninger i dialog med Brugerrådet, som er nedsat til repræsentation af brugere og personale, som har deres daglige gang på rostadion.

Vedligeholdelse og drift af det ro-tekniske anlæg varetages frem til ibrugtagning af det opgraderede rostadion af: I/S Danmarks Rostadion samt at Driftsselskabet DS40.

Dagsordener og referater for møder i fondsbestyrelsen og brugerrådet offentliggøres løbende her på siden.

Fondens bestyrelse

Fonden er stiftet af Københavns Kommune, Gladsaxe Kommuner og Lyngby-Taarbæk Kommune og Team Danmark. Fonden ejer Skovalléen 40, dommertårnene ved start og målområdet samt baneanlægget i søen. Herudover ejer fonden pontonbroer og motorbåde, som benyttes på robanerne.

Bestyrelsen består af 4 medlemmer, som er udpeget af stifterne samt 2 medlemmer (med observatørstatus) som er udpeget af Dansk Forening for Rosport (DFfR) og Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF).

Bestyrelsens medlemmer fra november 2015:

 • Formand: Erik Jæger
 • Næstformand: Andreas Christensen
 • Medlem: Jakob Juul Christensen
 • Medlem: Rolf Aagaard-Svendsen
 • Medlem/observatør: Henning Bay Nielsen (formand for DFfR)
 • Medlem/observatør: Christian Jacobsen (direktør for DKF)

Fondens forretningsfører: Klaus Nørskov

Brugerrådet i perioden 2018-2020

Gældende for perioden 01.04.2018-31.03.2020:

1. Finn Trærup-Hansen (Danmarks Rocenter), suppleant Anders Tranberg (Danmarks Rocenter) - for DFfR Elite.

2. Christian Jacobsen og som suppleant sportschef Lars Robl - udpeget fra TD Elitecenter

3. Lars Køhler - I/S Danmarks Rostadion

4. Michael Kassow og suppleant: Lea Jacobsen - for DS40

5. Bjørn Borgen Hasløv og suppleant: Lea Jacobsen - for DS40

6. Reiner Modest (Københavns Regattaforening), , suppleant Mia Espersen (Københavns Regattaforening) - for DFfR Regatta

7. Kim Kristensen - DKF's Regattarepræsentanat

8. Morten Espersen (Bagsværd Roklub) og suppleant Mikael Espersen (Bagsværd Roklub) - for DFfR-klubber omkring søen

9. John Knudsen (Lyngby Roklub) og suppleant Hanne Brusch (Lyngby Dame Roklub) - for DFfR-klubber omkring søen

10. Kasper Haagensen (DSR) og suppleant Johan Frydendahl for DFfR københavnerroklubber med bådplads i bådehallen

11. Niels Holmquist (Københavns Roklub) og suppleant Lars Rasmussen for DFfR københavnerroklubber med bådplads i bådehallen

12. Christian Place Pedersen (KVIK) og suppleant Sarah Lauritzen for DFfR københavnerroklubber m bådplads i bådehallen

13. Thomas Gjerlufsen, Lyngby Kanoklub og suppleant Kristian Nielsen, Nybro - Furå Kanoklub for DKF-klubberne.

14. Carsten T. Larsen, 361 Kanoklub og som suppleant Kristian Nielsen, Nybro - Furå Kanoklub for DKF-klubberne.

15. Kim Darfelt, Københavns Kajak Kreds og som suppleant Kristian Nielsen, Nybro - Furå Kanoklub for DKF-klubberne.

Brugerrådets sammensætning 2020-2022

Gældende for perioden 01.04.2020-31.03.2022:

Brugerrådet:

 • Finn Trærup-Hansen (Danmarks Rocenter)
 • Christian Jacobsen (DKF)
 • Lars Køhler (I/S)
 • Kasper Haagensen (DSR)
 • Michael Kassow (DS40)
 • Carsten Larsen (361)

Udvalg A : Rocenteret

Christian Jacobsen (DKF). Suppleant sportschef Lars Robl (DKF). Finn Trærup-Hansen (Danmarks Rocenter). Bjørn Hasløv (DS40). Niels Holmquist (KR). Tine Aabye (KVIK).

Udvalg B : Søen

Lars Køhler (I/S). Kasper Haagensen (DSR). Morten Espersen (BR). Carsten Larsen (361). Suppleant Kristian Nielsen, NFKK. Thomas Gjerlufsen (Lyngby KK). Suppleant Kristian Nielsen, NFKK. 

Udvalg C: Regattaer

Michael Kassow (DS40). Reiner Modest (DFfR - Regatta). Kim Kristensen (DKF - regatta). Suppleant Kristian Nielsen, NFKK. John Knudsen (LR). Kim Darfelt (Københavns Kajak Kreds). Suppleant Kristian Nielsen, NFKK.

Mødereferater

Fondens bestyrelse udgør fondens øverste myndighed, og træffer alle overordnede beslutninger vedrørende rostadions fremtidige drift og udvikling - herunder af bygninger og anlæg på og ved Skovallén 40, Bagsværd.

Bestyrelsen er forud for sine beslutninger i dialog med Brugerrådet, som er nedsat til repræsentation af brugere og personale, som har deres daglige gang på rostadion.

Dagsordener og referater for møder i fondsbestyrelsen og brugerrådet offentliggøres løbende her på siden.

Referater fra brugerrådet

Danmarks Rostadion benyttes på daglig basis af mange brugere, både elite- og breddeudøvere har deres daglige gang i Rocentrets træningslokaler og bådhal på Skovalléen 40. Hertil kommer alle de lokale ro- og kano og kajak-klubber rundt langs Bagsværd Sø og Lyngby Sø, som benytter Danmarks Rostadions baner til træning og konkurrence.

Danmarks Rostadion er klar til at tage imod de mange brugere hver eneste dag, året rundt, takket være en erfaren og specialiseret driftsorganisation bestående af I/S Danmarks Rostadion og Driftsselskabet Skovalléen 40.

Læs mere om:

I/S Danmarks Rostadion

Driftsselskabet Skovalléen 40

Kommissorium
Daglig drift

Danmarks Rostadion benyttes på daglig basis af mange brugere, både elite- og breddeudøvere har deres daglige gang i Rocentrets træningslokaler og bådhal på Skovalléen 40. Hertil kommer alle de lokale ro- og kano og kajak-klubber rundt langs Bagsværd Sø og Lyngby Sø, som benytter Danmarks Rostadions baner til træning og konkurrence.

Danmarks Rostadion er klar til at tage imod de mange brugere hver eneste dag, året rundt, takket være en erfaren og specialiseret driftsorganisation bestående af I/S Danmarks Rostadion og Driftsselskabet Skovalléen 40.

Læs mere om:

I/S Danmarks Rostadion

Driftsselskabet Skovalléen 40