Tilbage
Om Rostadion

Danmarks Rostadion er Danmarks travleste rostadion, som afvikler ca. 8 regattaer om året og samtidig er det rostadion, hvor Team Danmarks træning af de allerstørste talenter inden for både og kano- og kajak bliver gennemført til hverdag.

Danmarks Rostadion består af en markeret robane som er 2.102 m lang og 87,5 m bred. Robanen er sædvanligvis markeret som 6 baner, samt en ”tilbageroningsbane”.  Banen er markeret med bøjer det meste af året (fra marts-november). Før startlinjen er banen 22 m lang og efter mållinjen er banen 80 m lang.

Danmarks Rostadion består også af en tribune og et dommertårn, som er placeret på en græsklædt bakke ved målområdet. Målområdet er beliggende helt op til den sydlige del af Hareskoven.

Når roerne skal klæde om, spise, hvile eller styrketræne sker det i Rocenteret på Skovallén 40. Det er også her roerne gør deres både klar og bærer dem ud til Bagsværd Sø. Den offentlige sti omkring Bagsværd Sø bringer forbipasserende helt tæt på roerne og deres klargøringsområde foran bådhallerne.

Vision

Visionen er at udvikle Danmarks Rostadion ved Bagsværd Sø til glæde og gavn for idrætten og for områdets mange brugere.

Formålet er at opgradere, renovere og herefter fastholde faciliteterne på Bagsværd Rostadion i international standard for derved at højne det sportslige niveau inden for roning og kano- og kajak for såvel eliteidrætsudøvere som motionister, herunder både børn og voksne.

Modernisering og udvikling af Danmarks Rostadion skal åbne op for fleksibel udnyttelse af faciliteterne, og det er ønsket at området skal understøtte at forskellige aktiviteter og initiativer kan spille sammen på nye måder. Kort sagt skal Bagsværd Sø og området omkring søen være et levende bevis på, hvordan man tilgodeser den professionelle idræt og breddeidrætten og samtidig skaber en rigdom af rekreative muligheder for en lang række øvrige brugere. Alt sammen i skånsom og respektfuld balance med naturen.

Præsentationsvideo

Danmarks Rostadion - Fremtiden tegnes nu ...

Om Fonden Danmarks Rostadion

Fonden er stiftet af Københavns Kommune, Gladsaxe Kommuner og Lyngby-Taarbæk Kommune og Team Danmark. Fonden ejer Skovalléen 40, dommertårnene ved start og målområdet samt baneanlægget i søen. Herudover ejer fonden pontonbroer og motorbåde, som benyttes på robanerne.

Fonden har til formål at opgradere, renovere og herefter fastholde faciliteterne på Bagsværd Rostadion i international standard for derved at højne det sportslige niveau indenfor roning og kano- og kajak for såvel eliteidrætsudøvere som motionister, herunder både børn og voksne. Fonden har også til formål at eje, udlåne, udleje og i øvrigt drive, herunder vedligeholde Bagsværd Rostadion.

Bestyrelsen består af 4 medlemmer, som er udpeget af stifterne samt 2 medlemmer (med observatørstatus) som er udpeget af Dansk Forening for Rosport (DFfR) og Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF).

Bestyrelsens medlemmer fra november 2015:

  • Formand: Erik Jæger
  • Næstformand: Andreas Christensen
  • Medlem: Jakob Juul Christensen
  • Medlem: Rolf Aagaard-Svendsen
  • Medlem/observatør: Henning Bay Nielsen (formand for DFfR)
  • Medlem/observatør: Ole Tikjøb (formand for DKF)

Fondens forretningsfører: Klaus Nørskov

Daglig drift

Danmarks Rostadion benyttes på daglig basis af mange brugere, både elite- og breddeudøvere har deres daglige gang i Rocentrets træningslokaler og bådhal på Skovalléen 40. Hertil kommer alle de lokale ro- og kano og kajak-klubber rundt langs Bagsværd Sø og Lyngby Sø, som benytter Danmarks Rostadions baner til træning og konkurrence.

Danmarks Rostadion er klar til at tage imod de mange brugere hver eneste dag, året rundt, takket være en erfaren og specialiseret driftsorganisation bestående af I/S Danmarks Rostadion og Driftsselskabet Skovalléen 40.

Læs mere om:

I/S Danmarks Rostadion

Driftsselskabet Skovalléen 40